dga nieuwsbrief maart 2021

door | 29 maart 2021 | Box 1

Bruto loon echtgenote

Als de partner van de DGA meewerkt, kan het fiscaal voordelig zijn om ook hem/haar een bruto loon  ten laste van de bv toe te kennen. Dit loon is bij de partner uiteraard belast met LB/IB. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om uw eigen bruto loon welllicht wat lager maar nog steeds zakelijk verdedigbaar vast te stellen. Dit biedt een groot voordeel met het oog op de progressie van het tarief. Het verschil kan oplopen tot ca. 15%.  

Doorgaans plegen wij het bruto loon van de meewerkende partner op een zodanig niveau vast te stellen dat de partner recht heeft op de maximale arbeids- en algemene heffingskorting. In 2021 is dit het geval bij een bruto loon van circa €22.000 (verschuldigde IB/premie Zvw €2.806, 12,75%). Let op! Het salaris voor de echtgenoot moet zakelijk zijn en blijven en uiteraard dat van u zelf ook.

Zakelijke rente bij lenen of debet stand DGA

Er is geen wettelijk voorschrift over de zakelijke rente bij het lenen van de bv. Ook de fiscus lijkt geen concrete normen te hanteren. Wij zien in veel te veel dossiers dat er veel te hoge rentes in aanmerking worden genomen waardoor u veel te veel belasting betaalt. Ben hier alert op en breng het onder de aandacht bij uw accountant of administrateur.

Loonstamrecht of inbreng lijfrente (in de eigen BV)

Veel DGA’s hebben een loonstamrecht of inbrenglijfrente in de eigen bv. Dit is een voorziening die als verplichting op de balans staat opgenomen en die ingaat meestal rond 65 jarige leeftijd afhankelijk ook van wat daarover in de overeenkomst staat opgenomen. Richting deze ingangsleeftijd kun je nog heel veel met deze verplichting en vaak is het zelfs mogelijk deze geheel af te bouwen nog vóór de formeel overeengekomen ingangsdatum. Voordeel hiervan is dat u na pensionering op een willekeurig moment ook weer van de bv af zou kunnen en deze kunt ontbinden. Als u wacht om met deze voorzieningen aan de slag te gaan tot de ingangsdatum dan blijft u levenslang “veroordeeld” tot uw bv en zitten hier reëel gezien geen mogelijkheden meer. Door eerder actie te ondernemen ruimt u lekker op. Uw erfgenamen zijn u dankbaar.        

Lijfrente- en banksparen (uw pensioen)

De lijfrentespaar- of lijfrentebeleggingsrekening (of bank-sparen) is voor de DGA een relatief goedkope en doorzichtige manier om extern, buiten de risicosfeer oudedagsvoorziening op te bouwen. Nu pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk is, is de lijfrente voor de DGA de enige manier om de ‘omkeerregel’ te kunnen benutten. De omkeerregel houdt in dat de pensioenpremies nu aftrekbaar zijn en dit vermogen nu fiscaal niet belast is maar pas straks als er uitkeringen komen.  

Mogelijk kunt u nog fors inhalen vanuit het verleden waardoor er een aanzienlijke aftrekpost ontstaat in de aangifte Inkomstenbelasting.

Blog

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.